Bezpieczeństwo

 

Bezpieczeństwo zawsze było priorytetem w naszej firmie. Zarówno ze względu na usługi jakie wykonujemy, które należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Jak i na przepisy regulujące pracę w naszej branży.

 

Definiują one pracę na wysokości jako: „pracę wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi, lub ziemi".

 

Dlatego w trosce o nasz zespół, ciągle wdrażamy coraz nowsze metody zabezpieczeń stosowanych w usługach alpinistycznych i schematy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Nie bez znaczenia jest też przysłowiowy zdrowy rozsądek, który przydaje się w naszej profesji. Nasi pracownicy, to zespół specjalnie przygotowanych specjalistów wysokościowych, z odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi certyfikatem.

 

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, zawsze zabezpieczamy obszar naszych działań. Zabezpieczamy zarówno nasz zespół, jak i osoby postronne, które mogą znaleźć się w obszarze objętym naszymi pracami. W zależności od potrzeb używamy taśm zabezpieczających, lub gdy zachodzi taka potrzeba ekranów litych.